AGAT AGAT

DMX/RDM w regulatorach RC/PRC

Protokół RDM (Remote Device Management – zdalne zarządzanie urządzeniami) to rozszerzenie standardu DMX, pozwalające na dwukierunkową komunikację pulpitu sterującego z urządzeniami wykonawczymi po kablach DMX.

Możliwości protokołu RDM w regulatorach RC/PRC: Możliwe jest podłączenie urządzeń RDM do sieci Ethernet przez konwerter Ethernet – RDM (DMX/RDM Gateway).


Regulatory PRC, RC, RC‑AS, RC‑MAX – porównanie


AGAT – powrót do strony głównej